mask

azbest usuwanieUsuwanie azbestu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami azbest jest uznany za niebezpieczną, szkodliwą substancję, która ma właściwości rakotwórcze. Włókna tego materiału, wchodzącego w skład m.in. eternitowych dachów po trafieniu do dróg oddechowych mogą wywoływać nowotwory płuc. Niebezpieczeństwo to występuje szczególnie w trakcie produkcji, jak i po degradacji wykonanych z azbestu konstrukcji. Niestety na terenie naszego jeszcze kilkadziesiąt lat temu były one często wykorzystywane i nie wszystkie zostały do tej pory wymienione bądź usunięte. Wedle planów rządowych do 2032 roku mają one zniknąć z budynków na terenie RP.

Zajmujemy się usuwaniem azbestu z pokryć dachowych i elewacyjnych, zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Nasza firma ma wszelkie potrzebne zezwolenia na realizowanie tej działalności. Zajmujemy się także wywozem i odpowiednią utylizacją tego szkodliwego materiału. Współpracowaliśmy w tym zakresie z wieloma klientami indywidualnymi i samorządami, w tym gminami na terenie woj. mazowieckiego, gdzie występował problem eternitowych dachów aż do naszego przybycia i uporania się z kłopotem.