mask

Usuwanie azbestu

azbest dachZgodnie z obowiązującymi przepisami azbest jest uznany za niebezpieczną, szkodliwą substancję, która ma właściwości rakotwórcze. Włókna tego materiału, wchodzącego w skład m.in. eternitowych dachów, po trafieniu do dróg oddechowych mogą wywoływać nowotwory płuc. Niebezpieczeństwo to występuje szczególnie w trakcie produkcji, jak i po degradacji wykonanych z azbestu konstrukcji. Wedle planów rządowych do 2032 roku mają one zniknąć z budynków na terenie RP.

Zajmujemy się usuwaniem azbestu z pokryć dachowych i elewacyjnych, zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Nasza firma ma wszelkie potrzebne zezwolenia na realizowanie tej działalności. Współpracowaliśmy w tym zakresie z wieloma klientami indywidualnymi i samorządami.
Decydując się na usunięcie materiałów azbestowych warto zapoznać się z naszą ofertą.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Badanie w zakresie stężenia pyłu azbestowego
  • Badanie zawartości włókien azbestu w powietrzu
  • Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest
  • Identyfikacja zawartości struktur azbestu
  • Pobieranie próbek azbestu do badań laboratoryjnych
  • Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
  • Demontaż płyt eternitowych z budynków
  • Obiór składowanych odpadów zawierających azbest

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy! Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej: https://www.pkt.pl/firma/piotr-phu-piotr-jaczynski-85513

 

usuwanie azbestu

usuwanie azbestu

usuwanie azbestu